Predavanje: Zakon o OPG-u, Karlovac

EKOP – Udruga proizvođača ekoloških proizvoda karlovačke županije i Gradska četvrt Turanj pozivaju vas na predavanje na temu ZAKON O OPG-u u četvrtak 6.2.2020. u 18 sati u prostorijama gradske četvrti Turanj, Ulica braće Gojak 4, Turanj, (trgovački centar Gavranović)
Predavač je Bernarda Dražetić, dipl. ing. agr. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva