O nama

Hrvatski savez udruga ekoloških proizvođača je krovna organizacija ekoloških proizvođača u Hrvatskoj koji se zajedničkim radom bore za očuvanje nacionalnog blaga tla, vode i zraka zalaganjem za pravednu ekološku politiku, promicanjem ekološke poljoprivrede i zdrave prehrane. Započeo je s radom 2014. kao inicijativa, a formalno je registriran 2017. Okuplja 11 lokalnih organizacija ekoloških proizvođača iz cijele Hrvatske sa oko 200 članova, ekoloških proizvođača. Trenutno nema zaposlenih i uglavnom djeluje na volonterskoj osnovi.

Zajednički cilj koji povezuje ekološke proizvođače je dijeljenje iskustva i međusobna podrška kao i ostvarivanje zajedničke vizije kreiranja održivih modela ekološke proizvodnje, zdrave prehrane i prehrambene suverenosti. Članovi inicijative radili su na formiranju grupa solidarne razmjene i solidarnih eko grupa kao kratkih lanaca opskrbe na lokalnom tržištu, a ujedno i generatora razvoja lokalnih zajednica i ostvarivanja snažnijih veza između grada i sela. Predstavnici udruga povezanih u savez, okupljali su se jednom godišnje na manifestaciji Foruma za prehrambeni suverenitet Hrvatske gdje se raspravljalo o važnim pitanjima u razvoju hrvatskog prehrambenog sustava kao i na raznim drugim manifestacijama, ekosajmovima i edukacijama. Zajednički su promovirali inovativne modele u ekološkoj proizvodnji kao što su biodinamika, permakultura i dr.

Glavna aktivnost saveza je zagovaranje i komunikacija s donosiocima odluka o temama agroekologije, ekološke proizvodnje, sjemenarstva i sl. na nacionalnom i međunarodnom nivou. Uspostavljena je komunikacija s Ministarstvom poljoprivrede i svim ostalim relevantnim institucijama, a ostvareno je i umrežavanje na europskoj razini kroz formalne i neformalne mreže poput Europske koordinacije Via Campesina kao krovne organizacije obiteljskih gospodarstava, MedNet mreže koja okuplja inicijative u agroekologiji Mediterana, neformalne mreže čuvara genetske raznolikosti bilja koju okuplja austrijska organizacija Arche Noah i dr. Članovi smo Odbora za praćenje provedbe mjera ruralnog razvoja, Odbora za zaštitu biljnih genetskih izvora u Ministarstvu poljoprivrede i Nacionalne ruralne mreže.

Od 2020 godine HSEP sudjeluje u neformalnoj inicijativi Živo selo za prehrambenu suverenost koja okuplja 18 udruga poljoprivrednih proizvođača iz cijele Hrvatske okupljenih najviše oko ciljeva zajedničkih zagovaračkih aktivnosti.

Provedeni projekti:

  1. Raznolikost je održiva – uz potporu Grada Zagreba – projekt je doprinio boljem razumijevanju ekološke proizvodnje i nadzora ekoloških usjeva i ukazao na problem nedostatka domaće ekološke proizvodnje sjemena te važnosti očuvanja i razvoja biljne genetske raznolikosti.

  1. Eko-logično! – uz potporu Grada Zagreba – projekt je predstavio nekoliko inovativnih modela u ekološkoj proizvodnji i naglasio važnost očuvanja tla i humusa u tlu kao glavnog resursa u proizvodnji.

Projekti i kampanje u tijeku:

2021-2023. Mediteranska agroekološka karavana: Učimo i dijelimo agoekologiju – Agencija za mobilnost i programe EU, Erasmus + partnerstvo – koordinator projekta je talijanska organizacija DEAFAL, a cilj je promoviranje koncepta agroekologije kroz prikupljanje tradicijskih znanja u zajednici, izradu online platforme za učenje i pripremu kurikuluma za tečaj agroekologije.

  1. kampanja Sjeme je naše ljudsko pravo – Savez je jedan od pokretača inicijative Sjeme je naše ljudsko pravo koja se bavi analizom i praćenjem procesa donošenja novog Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i upisivanju sorti poljoprivrednog bilja. Inicijativa je upozorila na brojne probleme koji bi se mogli desiti ako se propisane odredbe prihvate u prvotnom obliku. Zakon je trenutno u procesu dorade. Cilj kampanje je da se kroz zakonske okvire prepozna pravo na sjeme kao ljudsko pravo i da se osigura nesmetano čuvanje i razvoj genetskih resursa na gospodarstvima.