O nama

Hrvatski savez udruga ekoloških proizvođača je krovna organizacija ekoloških proizvođača u Hrvatskoj koji se zajedničkim radom bore za očuvanje nacionalnog blaga tla, vode i zraka zalaganjem za pravednu ekološku politiku, promicanjem ekološke poljoprivrede i zdrave prehrane. Započeo je s radom 2014. kao inicijativa, a formalno je registriran 2017. Okuplja 11 lokalnih organizacija ekoloških proizvođača iz cijele Hrvatske sa oko 200 članova, ekoloških proizvođača. Trenutno nema zaposlenih i uglavnom djeluje na volonterskoj osnovi.

Zajednički cilj koji povezuje ekološke proizvođače je dijeljenje iskustva i međusobna podrška kao i ostvarivanje zajedničke vizije kreiranja održivih modela ekološke proizvodnje, zdrave prehrane i prehrambene suverenosti. Članovi inicijative radili su na formiranju grupa solidarne razmjene i solidarnih eko grupa kao kratkih lanaca opskrbe na lokalnom tržištu, a ujedno i generatora razvoja lokalnih zajednica i ostvarivanja snažnijih veza između grada i sela. Predstavnici udruga povezanih u savez, okupljali su se jednom godišnje na manifestaciji Foruma za prehrambeni suverenitet Hrvatske gdje se raspravljalo o važnim pitanjima u razvoju hrvatskog prehrambenog sustava kao i na raznim drugim manifestacijama, ekosajmovima i edukacijama. Zajednički su promovirali inovativne modele u ekološkoj proizvodnji kao što su biodinamika, permakultura i dr.

Glavna aktivnost saveza je zagovaranje i komunikacija s donosiocima odluka o temama agroekologije, ekološke proizvodnje, sjemenarstva i sl. na nacionalnom i međunarodnom nivou. Uspostavljena je komunikacija s Ministarstvom poljoprivrede i svim ostalim relevantnim institucijama, a ostvareno je i umrežavanje na europskoj razini kroz formalne i neformalne mreže poput Europske koordinacije Via Campesina kao krovne organizacije obiteljskih gospodarstava, MedNet mreže koja okuplja inicijative u agroekologiji Mediterana, neformalne mreže čuvara genetske raznolikosti bilja koju okuplja austrijska organizacija Arche Noah i dr. Članovi smo Odbora za praćenje provedbe mjera ruralnog razvoja, Odbora za zaštitu biljnih genetskih izvora u Ministarstvu poljoprivrede i Nacionalne ruralne mreže.

Od 2020 godine HSEP sudjeluje u neformalnoj inicijativi Živo selo za prehrambenu suverenost koja okuplja 18 udruga poljoprivrednih proizvođača iz cijele Hrvatske okupljenih najviše oko ciljeva zajedničkih zagovaračkih aktivnosti.

Provedeni projekti:

2018. Raznolikost je održiva – uz potporu Grada Zagreba – projekt je doprinio boljem razumijevanju ekološke proizvodnje i nadzora ekoloških usjeva i ukazao na problem nedostatka domaće ekološke proizvodnje sjemena te važnosti očuvanja i razvoja biljne genetske raznolikosti.

2019. Eko-logično! – uz potporu Grada Zagreba – projekt je predstavio nekoliko inovativnih modela u ekološkoj proizvodnji i naglasio važnost očuvanja tla i humusa u tlu kao glavnog resursa u proizvodnji.

2021. Sjeme je naše ljudsko pravo Savez je bio jedan od pokretača inicijative Sjeme je naše ljudsko pravo koja se bavila analizom i praćenjem procesa donošenja novog Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i upisivanju sorti poljoprivrednog bilja. Inicijativa je upozorila na brojne probleme koji bi se desili da je prihvačena prva verzija zakona prema kojoj bi poljoprivrednicima bilo značajno ograničeno korištenje sjemena uzgojenog na gospodarstvu čak i za vlastite potrebe, a sjetva starih sorti bila bi zabranjena. Zakon u završnoj verziji značajno izmijenjen i osigurano je pravo na sjeme kao dio ljudskoih prava na način da je uzgoj tradicijskih, autohtonih sorti i lokalnih populacija, registriranih ili neregistriranih kao i ekološki uzgoj sjemena za vlastite potrebe gospodarstva izuzet iz odredbi o sjemenu s poljoprivrednog gospodarstva, a za ostalo farmersko sjeme obavezna je registracija i dorada. Savez je nastavio pratiti donošenje pratećih pravilnika. Kroz istoimeni projekt, kampanju je financijski podržao Fond za aktivno građanstvo.

2022. Budućnost je ekološka U partnerstvu s udrugom Biovrt – u skladu s prirodom, Savez je radio na praćenju procesa donošenja Akcijskog plana razvoja ekološke proizvodnje 2023-2030. i Strateškog plana ZPP-a 2023-2027. Provedeno je istraživanje s proizvođačima i javna kampanja koja je ukazala na probleme ekoloških proizvođača i prepreke širenju ekološke proizvodnje. Projekt je financijski podržao Fond za aktivno građanstvo. I nakon završetka projekta, nastavili smo pratiti proces donošenja ovih strateškuh dokumenata i u pregovorima postigli dogovor s Ministarstvom poljopvrede o mogućim rješenjima. Najviše je bilo govora o promjenama u sustavu poticaja i raspodjeli potpora ekološkoj proizvodnji.

2021-2023: Mediteranska karavana: Učimo i dijelimo agoekologiju – Agencija za mobilnost i programe EU, Erasmus + partnerstvo – koordinator projekta je talijanska organizacija DEAFAL, a cilj je promoviranje koncepta agroekologije kroz prikupljanje tradicijskih znanja u zajednici, izradu online platforme za učenje i pripremu kurikuluma za tečaj agroekologije.

Projekti u tijeku:

2022-2024: Eko sjeme: Inovativne metode razvoja i proizvodnje ekološkog sjemena i sjemena čuvanih sorti u cilju očuvanja bioraznolikosti i razvoja baze znanja u ruralnom području Projekt se provodi kao partnerstvo u sklopu Podmjere 16.1. i 16.1.2. „Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost“. Projektna ideja usmjerena je na očuvanje i razvoj biljnih genetskih izvora u on farm i ex situ uvjetima i njihovo održivo korištenje u ekološkoj proizvodnji. Partneri na projektu kontinuirano surađuju na postavljanju pokusa on farm i ex situ očuvanja i održivog korištenja biljnih genetskih izvora, ispitivanju sorata pogodnih za ekološku proizvodnju i istraživanju ekonomske isplativosti uzgoja pojedinih sorata u uvjetima ekološke proizvodnje. Svaki od partnera pri tom ima definiranu ulogu prema djelatnostima koje obavlja. Savez je koordinator projekta, a na OPG Iličić, kao članu započela je proizvodnja sjemena povrća. U projekt je uključeno još troje poljoprivrednika (OPG Juretić, OPG Babić i OPG Mucko), a znanstveni dio pokriva Institut za poljoprivredu i turizam iz poreča. U prvoj godini poljoprvrednici su prošli edukaciju i započeli proizvodnju, a započela su i istraživanja na Institutu.

2021- danas: Program očuvanja i održivog korištenja biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu Savez je član odbora već dugi niz godina ali od 2021 sudjeluje u radu koordinirajući aktivnosti on farm očuvanja biljnih genetskih izvora.