Eko sjeme

Inovativne metode razvoja i proizvodnje ekološkog sjemena i sjemena čuvanih sorti u cilju očuvanja bioraznolikosti i razvoja baze znanja u ruralnom području

Projekt se provodi kao partnerstvo u sklopu Podmjere 16.1. i 16.1.2. „Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost“. Projektna ideja usmjerena je na očuvanje i razvoj biljnih genetskih izvora u on farm i ex situ uvjetima i njihovo održivo korištenje u ekološkoj proizvodnji. Partneri na projektu kontinuirano surađuju na postavljanju pokusa on farm i ex situ očuvanja i održivog korištenja biljnih genetskih izvora, ispitivanju sorata pogodnih za ekološku proizvodnju i istraživanju ekonomske isplativosti uzgoja pojedinih sorata u uvjetima ekološke proizvodnje. Svaki od partnera pri tom ima definiranu ulogu prema djelatnostima koje obavlja. Savez je koordinator projekta, a na OPG Iličić, kao članu započela je proizvodnja sjemena povrća. U projekt je uključeno još troje poljoprivrednika (OPG Juretić, OPG Babić i OPG Mucko), a znanstveni dio pokriva Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča. U prvoj godini poljoprvrednici su prošli edukaciju i započeli proizvodnju, a započela su i istraživanja na Institutu.

Ciljevi projekta su:

  • razvijanje inovativnih rješenja u ekološkoj proizvodnji radom na razvijanju sortimenta bolje prilagođenog lokalnim prilikama i uvjetima ekološke proizvodnje
  • in situ, ex situ i on farm očuvanje i razvoj biljnih genetskih resursa prilagođeno potrebama vrste
  • ostvarivanje komunikacije i prijenosa znanja i praktičnih iskustava između Instituta za poljoprivredu i turizam iz Poreča kao znanstvene i stručne institucije te ekoloških proizvođača
  • praktična primjena rezultata znanstvenih istraživanja
  • motiviranje ekoloških proizvođača na pokretanje sjemenarske proizvodnje i međusobnu suradnju
  • promoviranje važnosti ekološkog sjemenarstva i očuvanja biljnih genetskih resursa u stručnoj i široj javnosti