Obilježite s nama Dan borbe za prava seljaka 17.4.

Obilježite s nama Dan borbe za prava seljaka 17. travnja simboličnom akcijom na društvenim mrežama! Pronađite u svojoj okolini prave heroje hrane – lokalne proizvođače koji vas opskrbljuju – i zahvalite im za sav njihov rad i trud. Svoje fotografije s njima objavite na svojim profilima, šaljući poruke podrške uz slogan “EU treba više poljoprivrednika”.

Pozivamo vas da u tu svrhu koristite raznovrsne vizualne prikaze slogana i hashtagova koje su za Vas kreirali podržavatelji Inicijative širom Hrvatske, a koje možete preuzeti u galeriji, isprintati i koristiti pri fotografiranju. Uz objave dodajte hashtagove #nedamosjeme i #17April2021 radi povezivanja sa svima u svijetu koji i koje obilježavaju ovaj dan.

Obilježavanje Dana borbe za prava seljaka je započeo međunarodni pokret La Via Campesina 1996. godine, u sjećanje na 19 brazilskih seljaka bez vlastite zemlje ubijenih u mirnoj akciji kojom su tražili pravo na pristup zemljišnim resursima. Taj dan nam daje priliku da slavimo solidarnost poljoprivrednika diljem svijeta i njihov otpor raznim pritiscima koji onemogućavaju njihov stil života i dostojnu egzistenciju. To je također prilika da radimo na uspostavljanju čvršćih veza sela i grada, kao i na uspostavljanju društva utemeljenog na dostojanstvu i socijalnoj pravdi za sve. 

Trenutno, industrijski prehrambeni sustav koristi najmanje 75% svjetskih resursa u poljoprivredi i glavni je izvor emisija stakleničkih plinova, dok istovremeno osigurava hranu za tek 30% svjetskog stanovništva. U doba pandemije i klimatskih promjena, ovaj neodrživi omjer još brže dolazi “na naplatu”. 

Održivi prehrambeni sustav treba više malih gospodarstava kako bi se odmaknuo od trenutne koncentracije moći i zemljišnih resursa koja uskraćuje poljoprivrednicima pošten i dostatan dohodak. Baza prehrambenog suvereniteta je osiguravanje prava proizvođača na brigu o osnovnim resursima kao što su plodno tlo, voda, sjeme i pasmine životinja. No, novim nacrtom Zakona o sjemenu hrvatskim je poljoprivrednicima ugroženo pravo na sjeme te time i svim građanima ugrožen pristup svježoj, zdravoj, kvalitetnoj, lokalno proizvedenoj hrani. 

U tjednu koji prethodi Međunarodnom danu borbe za prava seljaka, Europska koordinacija Via Campesina poručila je da Europa, ako želi ostvariti istinsku održivost prehrambenog sustava, treba više poljoprivrednika i poljoprivrednica… Donosiocima politika, javnosti i poljoprivrednicima je preporučeno da dublje “zakopaju” u koncept prehrambenog suvereniteta. Mi kao inicijativa to činimo ovako – još jednim apelom svima za očuvanje prava na sjeme kao temeljnog ljudskog prava. U to ime, paneuropskome sloganu “EU treba više poljoprivrednika” odlučno dodajemo: “…a, Hrvatska i PRAVO NA SJEME!”
Pozivamo i Vas da se uključite u pronošenje ovog apela svijetom.

Zahvaljujemo autoricama vizuala: Tajani Tušek (https://www.facebook.com/lwtddesign), Marineli Andrlić (#marinelaphotography, https://www.facebook.com/MarinelaPhotography), Antoniji Butković, Tihani Jandri i Katarini Katavić (www.labtera.hr).